Privacyverklaring Leading Potentials

Leading Potentials (”wij”), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Leading Potentials acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken en leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.

 

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://leadingpotentials.nl en gerelateerde websites en onze dienstverlening, zowel online als offline.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 26 juli 2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites of, de online en/of offline diensten die Leading Potentials aanbiedt, waaronder trainingen, cursussen, webinars (hierna: ”Diensten”), dan kunt u uw persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Geboortedatum, geslacht
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of per telefoon
• Bank- en betaalgegevens
• Voortgang van programma’s, trainingen en/of coachingstrajecten
• Opdrachten in het kader van de Diensten

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 

• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Leading Potentials analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Leading Potentials verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van de Diensten, danwel zo lang als door (fiscale of andere) wetgeving wordt ingegeven.

 

Voor de nieuwsbrief is dit zolang u ingeschreven staat. U kunt zich te allen tijde afmelden, uw gegevens worden vervolgens binnen uiterlijk 1 maand verwijderd.

 

Afhankelijk van de aard van de verwerkte gegevens, bewaren wij uw gegevens conform de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn gedurende maximaal 7 jaar.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen voor het doorgeven van wijzigingen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of dit een wettelijke verplichting is.

Leading Potentials deelt gegevens met de volgende derden:

 

– Administratie, betaling en facturatie systemen ten behoeve van de verwerking van bedrijfsadministratie, facturatie en noodzakelijke aangiften bij de belastingdienst.

– Partij voor hosting van website en email die zorgdragen voor het functioneren van de website(s) en zorgdragen voor contact via emailverkeer.

– Geautomatiseerde email programmatuur die zorgdraagt voor het verzenden van nieuwsbrieven, e-books en aanmelding van Diensten.

– Learning Management Systeem (online academy) ten behoeve van de begeleiding gedurende de uitvoering van de Diensten.

Analytics

Gegevens die u via de website verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Naast persoonsgegevens gebruikt Leading Potentials ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website-informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. We vinden het belangrijk te vermelden welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en bijbehorende technieken die via onze website worden geplaatst.

 

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn standaard en kunnen niet worden verwijderd. Voorbeelden van functionele cookies zijn: het bijhouden of er toestemming is verkregen voor het gebruik van cookies en het bewaren van voorkeursinstellingen.

 

Analytische cookies
Leading Potentials gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Denk hierbij aan het bijhouden van bezoekersaantallen en de duur van de bezoeken. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

 

Tracking cookies
Dit zijn cookies die uw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

 

Social media cookies
Dit zijn cookies die het voor u mogelijk maken om vacatures of webpagina’s via social media te delen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 

• Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
• Encryptie van data;
• Pseudonimiseren van data;
• Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
• Overdrachten alleen over SSL
• Purpose-bound toegangsbeperkingen;
• Controle van erkende autorisaties.

 

 

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u als volgt contact opnemen:

 

Leading Potentials
Middelwijkstraat 53
3764 CD Soest
Mail: contact@leadingpotentials.nl